Szkoł‚a Podstawowa w Szabdzie


ARCHIWUM

URZĄ„D GMINY BRODNICA

HISTORIA SZKOŁYSzkoł‚a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie
Szabda 59, 87-300 Brodnica

Tel./Fax: 56 4981917
spszabda@poczta.onet.plUROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
w Szkole Podstawowej w Szabdzie
Oddziału Przedszkolnego w Mszanie i klas I - VI
odbędzie się 1 września 2014 roku o godz. 8.00.

UWAGA: Dzieci z miejscowości Kruszynki, Bartniki, Drużyny Dworzec, Niewierz, Mszano
dojeżdżają do szkoły (i wracają) gimbusem ze Szczuki.


Wykaz podrę™czników na rok szkolny 2014/2015
w Szkole Podstawowej w Szabdzie

Zobacz wykaz (doc)


Zobacz wykaz (pdf)


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓ“W PRZEDSZKOLNYCH
W MSZANIE I W KARBOWIE


Zobacz wię™cej


REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZABDZIE

Zobacz wię™cej


Dzieci z Szabdy w Baju Pomorskim

Zobacz wię™cej


"ŚšNIADANIE DAJE MOC"
8 listopada Dniem Dobrego Śšniadania
Zobacz wię™cej


RATUJEMY KASZTANOWCE
Zobacz wię™cej


Dni wolne od zajęć‡ dydaktycznych
w roku szkolnym 2013/2014
w Szkole Podstawowej w Szabdzie

Zobacz wię™cej


SZANOWNI RODZICE
Zapraszamy do zapoznania się™ z ofertą… kształ‚cenia Pań„stwa dzieci.


Zobacz wię™cej


Nasza szkoła przyłą…czył‚a się™ do programu społ‚ecznego "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"
Jego celem jest przeciwdział‚anie przemocy w polskich szkoł‚ach poprzez:
zwię™kszenie ś›wiadomoś›ci problemu,
zmianą™ postaw wobec przemocy,
dostarczenie szkoł‚om wsparcia i narzędzi zwalczjących zjawisko przemocy.


Szkoł‚a bierze udział w ogólnopolskiej akcji "BEZPIECZNE WAKACJE"
Celem akcji jest zwię™kszenie poziomu bezpieczeń„stwa spę™dzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosł‚ych.


W sekretariacie do nabycia ksią…żka o szkole
"Szkoł‚a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie dawniej i dziś›"
- Historia szkoł‚y w latach 1961 - 2011.

Cena 25 zł‚"SZKOŁA MA BYƆ PO TO, ŻEBY MŁODY CZŁOWIEK POTRAFIŁ W NIEJ ODNALEŹĆ† SIEBIE, ŻEBY UZYSKAŁ TAKĄ„ WIEDZʘ, DZIʘKI KTӓREJ, BʘDZIE POTRAFIŁ ZROZUMIE†Ć ŚšWIAT"

KAZIMIERZ OBUCHOWSKI